czwartek, 26 czerwca 2014

HISZPANIA.

 Z architektury militarnej w Ceucie nie pozostało wiele, mimo jej wielowiekowego, wybitnie wojskowego charakteru. Na uwagę zasługują późnoromańskie mury obronne, niedawno odkryte, znajdujące się obok bazyliki, także późnoromańskiej, w przyszłości mające stanowić element parku archeologicznego.
Otaczają one pierścieniem najdawniejszą część osady, jaką była Ceuta. Ponadto istnieją jeszcze cztery inne wstęgi murów obronnych. Pierwsze z nich miały stanowić mury niedokończonej cytadeli, następne to mury obronne całego miasta, o zaznaczonych wyraźnie tylko dwóch ścianach; oba pierścienie zbudowano w wieku XIV. Kolejne mury, zbudowane w wieku XVI, to mury królewskie, o największym znaczeniu architektonicznym, a nazywane królewskimi, gdyż tak zwykło się nazywać najważniejsze mury danej fortecy. Ta zabudowa militarna Ceuty podkreśla charakter, jaki zawsze miało miasto, jakby strażnika nad oceanem i wejściem na Morze Śródziemne. Mury królewskie składają się z dwóch równoległych ścian oraz fosy.
Thank you very much ALBERT !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz